Společnosti

Úspora elektřiny ve společnosti
Úsporné osvětlení LED
Poradenská činnost
Projekční a inženýrská činnost
Montáže a opravy

Úsporné osvětlení LED

Šetření energie v současnosti již není pouhým módním trendem. Stává se z něj nevyhnutelnost, a tak Evropská unie přikročila k zákazu prodeje energeticky náročných zdrojů, mezi které patří i klasické žárovky. Od roku 2009 postupně zmizí z trhu a k 1. září 2016 nebude možné prodávat světelné zdroje energetické třídy C a horší. LED světelné zdroje však již dnes díky vynikající účinnosti patří do energetické třídy A+ ... i proto jim patří budoucnost.

Technologie LED

Zkratka LED vznikla z anglického označení „Light Emitting diode“ (dioda vyzařující světlo). Je to vysoce efektivní výbojový světelný zdroj, který funguje na principu polovodičových destiček, které přetvářejí elektrický proud přímo na světlo. Barva LED světla je v barevném spektru blízko barvě denního světla. Zdroje LED obsahují mikroskopické dírky na povrchu, čímž umožňují lepší propouštění světla, a tím jasnější a stabilní svit.

LED světelné zdroje nabízí celou řadu výhod ve srovnání s běžně používanými světelnými zdroji (žárovky, zářivky a výbojky):

Nízká spotřeba - úspora nákladů na osvětlení
Dlouhá životnost - LED světelné zdroje vydrží mnohem déle
Nízká teplota - nedochází k extrémnímu zahřívání světelného zdroje
Okamžitý start - LED světelné zdroje nabízejí okamžitě po zapnutí plný výkon
Vysoká odolnost - díky vhodné technologii ideální i k venkovnímu použití
Kompaktnost- malé rozměry zdroje ideální pro libovolné aplikace
Bezpečný provoz - LED světelné zdroje minimalizují riziko úrazu elektrickým proudem
Ergonomie - stálé nekmitajíci světlo, neprodukuje UV záření
Ekologie - neobsahuje škodlivé látky a je plně recyklovatelná
Regulace - vhodné pro použití se stmívačem
Spolehlivost - na životnost nemá vliv časté zapínání a vypínání

Postup realizace LED osvětlení

Na začátku pro Vás vypracujeme nezávislý audit osvětlení, na základě kterého zjistíme možnosti využití LED technologie ve Vašem osvětlení. Audit osvětlení obsahuje popis výchozího stavu, návrh opatření a ekonomické vyhodnocení.

Z popisu výchozího stavu se seznámíte se současnou charakteristikou osvětlení, jako jsou světelný tok, jas, osvětlenost (intenzita osvětlení), účinností svítidel a pravděpodobnou dobou životnosti. Na základě těchto dat navrhneme opatření, která povedou ke snížení spotřeby elektrické energie, nákladů na údržbu a zároveň tato opatření budou splňovat normy ČSN.

Při samotné realizaci projektu dochází k instalaci a zprovoznění nových LED světelných zdrojů. Všechny tyto práce provádí tým zkušených a zodpovědných pracovníků s příslušným oprávněním pro danou činnost. Naši činnost instalace se snažíme vždy přizpůsobit tak, aby neomezovala činnost zákazníka.

Po instalaci provedeme kontrolní měření. Naměřené hodnoty porovnáme s hodnotami ve výchozím auditu osvětlení.

Možnosti financování

Pro naše zákazníky jsme připravili širokou paletu finančních služeb s cílem maximálního komfortu a vysoké variability pro pořízení námi navrhovaných řešení a produktů.

Vlastní finanční prostředky
Zákazník má možnost využít své finanční prostředky.

Úvěr
Cenu řešení pro Vás rozdělíme do splátek, tak aby se výše splátek plně hradila z dosažených úspor.

Operativní leasing
Veškeré řešení a s ním související náklady je možné pořídit formou pronájmu bez nutnosti počáteční investice, kdy měsíční splátka zahrnuje splácení a veškeré služby včetně instalace a servisu. Smlouva se většinou uzavírá tak, aby výši splátek plně pokryla dosažená úspora.

Volba mezi jednotlivými možnostmi je čistě na Vás, výsledkem bude vždy úspora Vašich finančních prostředků.


Chcete vědět více? Zeptejte se nás
Partneři: LEDeye LEDeye Energetický rádce
webdesign: Nextcom& edited by MTM-DEV.cz