Obce a města

Úspora elektřiny v obci
LED veřejné osvětlení
Poradenská činnost
Projekční a inženýrská činnost
Montáže, opravy a revize

LED veřejné osvětlení

Šetření energie v současnosti již není pouhým módním trendem. Stává se z něj nevyhnutelnost. Námi nabízené LED pouliční osvětlení které znáte z letáku ZDE!

Více o technologie LED

Zkratka LED vznikla z anglického označení „Light Emitting diode“ (dioda vyzařující světlo). Je to vysoce efektivní výbojový světelný zdroj, který funguje na principu polovodičových destiček, které přetvářejí elektrický proud přímo na světlo. Barva LED světla je v barevném spektru blízko barvě denního světla. Zdroje LED obsahují mikroskopické dírky na povrchu, čímž umožňují lepší propouštění světla, a tím jasnější a stabilní svit.

LED světelné zdroje nabízí celou řadu výhod ve srovnání s běžně používanými světelnými zdroji:

Nízká spotřeba - úspora nákladů na osvětlení
Dlouhá životnost - LED světelné zdroje vydrží mnohem déle
Nízká teplota - nedochází k extrémnímu zahřívání světelného zdroje
Okamžitý start - LED světelné zdroje nabízejí okamžitě po zapnutí plný výkon
Vysoká odolnost - díky vhodné technologii ideální i k venkovnímu použití
Kompaktnost- malé rozměry zdroje ideální pro libovolné aplikace
Bezpečný provoz - LED světelné zdroje minimalizují riziko úrazu elektrickým proudem
Ergonomie - stálé nekmitajíci světlo, neprodukuje UV záření
Ekologie - neobsahuje škodlivé látky a je plně recyklovatelná
Regulace - vhodné pro použití se stmívačem
Spolehlivost - na životnost nemá vliv časté zapínání a vypínání

Postup realizace LED osvětlení

Na začátku pro Vás vypracujeme nezávislý audit osvětlení, na základě kterého zjistíme možnosti využití LED technologie ve Vašem osvětlení. Audit osvětlení obsahuje popis výchozího stavu, návrh opatření a ekonomické vyhodnocení.

Z popisu výchozího stavu se seznámíte se současnou charakteristikou osvětlení, jako jsou světelný tok, jas, osvětlenost (intenzita osvětlení), účinností svítidel a pravděpodobnou dobou životnosti. Na základě těchto dat navrhneme opatření, která povedou ke snížení spotřeby elektrické energie, nákladů na údržbu a zároveň tato opatření budou splňovat normy ČSN.

Při samotné realizaci projektu dochází k instalaci a zprovoznění nových LED světelných zdrojů. Všechny tyto práce provádí tým zkušených a zodpovědných pracovníků s příslušným oprávněním pro danou činnost. Naši činnost instalace se snažíme vždy přizpůsobit tak, aby neomezovala činnost zákazníka.

Po instalaci provedeme kontrolní měření. Naměřené hodnoty porovnáme s hodnotami ve výchozím auditu osvětlení.


Chcete vědět více? Zeptejte se nás
Partneři: LEDeye LEDeye Energetický rádce
webdesign: Nextcom& edited by MTM-DEV.cz