Novinky

Úspory energie při svícení

Volba svítidla a světelného zdroje


Volbu svítidla a světelného zdroje bychom měli v první řadě podřídit požadavku na zrakový výkon a zrakovou pohodu. Hladiny osvětlení pro různé činnosti člověka jsou předepsány normami, předpisy nebo doporučeními. Bylo zjištěno, že nedodržováním předepsaných hodnot osvětlení se snižuje produktivita práce, roste úrazovost, nehodovost atd.

Dále je třeba se zaměřit na to, aby osvětlení bylo energeticky a ekonomicky úsporné. Energetickou spotřebu elektrického osvětlení můžeme ovlivnit zejména volbou vhodných světelných zdrojů, konstrukcí a materiálem svítidel, způsobem osvětlení, úpravou ploch ovlivňujících osvětlení prostoru, osvětlovací soustavou a způsobem ovládání a regulace osvětlení.
Druhy světelných zdrojů

Žárovky

Nejznámější, nejrozšířenější, ale nejméně energeticky hospodárné jsou klasické žárovky. U nich se přemění na světlo pouze 3 % (!) spotřebované elektrické energie a zbytek je přeměněn na ztrátové teplo.

Abychom mohli energetickou spotřebu snížit, je vhodné používat pokud možno žárovky reflektorové s usměrněným světelným tokem, které jsou označovány písmenem R a číslem udávajícím průměr reflektoru v mm (např.R63).

Životnost žárovek je cca 1000 provozních hodin.

Pokud máme žárovku ukrytu ve svítidle a není ve směru přímého pohledu, měla by mít větší příkon než 25 W (netýká se to ovšem žárovek pro osvětlení chladničky nebo trouby u elektrického sporáku).

Když máme žárovku umístěnu v úhlu přímého pohledu, je vhodné, aby tato žárovka byla matovaná (tzv. mléčná žárovka).

Nejnovější typy žárovek jsou opálové se speciálním pokrytím zachovávajícím jejich plný světelný tok a přitom nás neoslňují.

Lineární zářivky

Dalším často využívaným světelným zdrojem jsou klasické lineární zářivky, jejichž nezbytnou součástí je zapalovací zařízení (tzv.předřadník), které se skládá z tlumivky, startéru a kompenzačního a odrušovacího kondenzátoru.

Technicky dokonalejší je elektronický předřadník, který má v porovnání s klasickým předřadníkem o 8 až 10 W nižší příkon (u lineárních zářivek) a umožňuje nám zároveň prodloužit životnost zářivky a zvýšit světelný tok asi o 15 %.

Kompaktní zářivky

V současné době se začínají ve větší míře používat pro osvětlení kompaktní zářivky, ve kterých je spojena v jeden celek zářivka a elektronický předřadník.Tato energeticky úsporná svítidla lze našroubovat do běžné objímky místo klasické žárovky.

Kompaktní zářivky jsou asi pětkrát účinnější než žárovky a uspoří až 80 % (!) elektrické energie při stejné hladině osvětlení.

Také životnost kompaktních zářivek (cca 8.000 hodin) je oproti žárovce vyšší.

Příklad:

Jestliže nahradíme klasickou žárovku o příkonu 100 W kompaktní zářivkou, která má při stejné hladině osvětlení příkon 20 W, tak při ročním provozu 1.000 hodin uspoříme 80 kWh elektřiny. Během životnosti kompaktní zářivky můžeme uspořít 640 kWh elektrické energie, to je při současné ceně elektřiny (1,74 Kč/kWh) úspora 1.113,6 Kč.

Z tohoto příkladu je patrné, že I PŘI VYSOKÉ CENĚ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY SE JEJÍ POŘÍZENÍ DO DOMÁCNOSTI VYPLATÍ. Dále musíme počítat také s tím, že bychom museli během této doby zakoupit sedm žárovek, protože mají uvažovanou životnost 1.000 hodin.

Požadavky na svítidla

Základním úkolem účelových svítidel je dosažení maximální provozní světelné účinnosti při prostorovém rozložení světelného toku, který je optimální pro daný účel. To znamená, že pro každý prostor a danou práci se hodí jiný typ svítidla, který musí současně splňovat tyto požadavky:


- rozložení jasů v prostoru
- omezení oslnění
- směr a stínivost světla a podání tvarůbarvu světla a podání barev předmětů
- množství světla
- další psychofyziologické podmínky pro zrakovou činnost

Konstrukce svítidel je proto rozmanitá. Můžeme v obchodech uvidět například svítidla, která usměrňují světelný tok do určitého prostoru (reflektory – využívající odrazu, prostupu a lomu světla, nebo difuzory – využívající prostupu a rozptylu světla).
Vhodný typ svítidla

Obývací pokoj


Pro celkové osvětlení místnosti je vhodné například závěsné svítidlo s rozptylným stínidlem, ve kterém jsou osazeny žárovky nebo kompaktní zářivky. Celkové osvětlení můžeme řešit rovněž jako nepřímé s lineárními zářivkami teple bílé barvy.

Pro místní osvětlení ke čtení, sledování televize nebo k osvětlení pracovního stolu se používají svítidla nástěnná, stojanová, případně s nastavitelnými rameny. Jako světelné zdroje lze použít žárovky nebo kompaktní zářivky.

Kuchyně


Celkové osvětlení lze řešit podobně jako v obývacím pokoji.

Pro osvětlení pracovní plochy kuchyňské linky je vhodné svítidlo se zářivkou barvy bílé nebo teple bílé.

K osvětlení jídelního stolu je možno doporučit stahovací svítidlo s kompaktní zářivkou.

Koupelna


Celkové osvětlení je možno zajistit stropním zářivkovým svítidlem s teple bílou barvou zářivek.

Osvětlení zrcadla je vhodné provést dvěma stejnými svítidly s kompaktní zářivkou, umístěnými symetricky po obou stranách zrcadla, nebo jedním svítidlem s lineární zářivkou, které osadíme nad zrcadlo tak, aby nás neoslňovalo.

Dětský pokoj


Při osvětlení dětského pokoje se dělá nejvíce chyb. Jestliže má dítě nevhodné osvětlení pro svou činnost, má snahu se naklánět, kroutit a přesedávat tak, aby si samo zlepšilo podmínky vidění. Vadné osvětlení může být proto příčinou deformací páteře, bolesti hlavy, špatné nálady a zánětu spojivek.

Základem dětského pokoje je celkové osvětlení, které má svítit trvale při všech činnostech a se značnou intenzitou. Proto je nejvhodnější stropní zářivkové svítidlo s krytem a se zářivkami teple bílé barvy.

Pro místní osvětlení pracovního stolu je vhodné použít stolní nebo nástěnné svítidlo s pohyblivým ramenem, které umístíme z levé strany (pro leváky z pravé strany) s kompaktní zářivkou teple bílé barvy.

Ložnice


Pro celkové osvětlení a k vytvoření příjemné atmosféry pro odpočinek a uvolnění jsou vhodná svítidla smíšená, s dobrým cloněním zdroje světla.

Osvětlení u lůžka (např.pro čtení) vyřešíme stolním nebo nástěnným svítidlem.

Předsíň, hala, šatna


Pro osvětlení těchto prostorů používáme zásadně celkové osvětlení stropním zářivkovým svítidlem.

Pokud vykonáváme v těchto prostorách i nějakou další speciální činnost, použijeme vhodné místní osvětlení.

Osvětlovací soustava

Osvětlovací soustava je tvořena:

- svítidly se světelnými zdroji jejich příslušenstvím
- elektrickým rozvodem
- ovládáním

Volba osvětlovací soustavy ovlivňuje nejen zrakový výkon, ale také energetické a ekonomické faktory osvětlení.

Vliv ovládání osvětlovacích soustav na spotřebu elektrické energie


Ovládání osvětlovacích soustav může nejen zvýšit komfort uživatelů, ale může mít také vliv na spotřebu elektrické energie na osvětlení.

Většina lidí si rozsvítí umělé osvětlení, aby měla dostatek světla pro svoji činnost, ale málo kdo osvětlení vypne, když je již nepotřebuje. Z tohoto důvodu se v praxi stále častěji využívá automatické spínání osvětlení pomocí fotočidel (v závislosti na hladině denního osvětlení) a pomocí pohybových čidel (podle pohybu osob v osvětlovaném prostoru). Osvětlení je pak v provozu pouze, když je potřeba, ale pokud svítí, tak naplno.

Podle některých údajů specialistů je možné využitím kombinace fotočidel a pohybových čidel snížit energetickou náročnost osvětlovacích soustav o 40 až 60 %.

Další možností je spojení uvedeného automatického spínání osvětlení se stmíváním. Tímto způsobem je pak možno náklady na elektrickou energii snížit až o 70 %.

Jak účelně a úsporně svítit


Účelné osvětlení znamená, že osvětlujeme jen ty místnosti a nebo jejich části, kde je osvětlení zapotřebí. Osvětlení je třeba odstupňovat podle předpokládaných činností a funkcí a přizpůsobit jej jejich změnám.

Nesvítíme tedy zbytečně na takovém místě a takovou intenzitou, kde to není opodstatněno. Z tohoto důvodu navrhujeme vždy soustavu svítidel a jejich zapínáním a vypínáním přizpůsobíme a regulujeme osvětlení podle toho, zda odpočíváme a chceme jen tlumené intimní osvětlení, nebo zda se věnujeme náročné pracovní činnosti , která vyžaduje vysokou úroveň osvětlení pracovní plochy nebo předmětu.

K tomuto účelu se zřizuje tzv. místní osvětlení, které zvyšuje úroveň osvětlení v daném místě. Musí být řešeno tak, aby dostatečně osvětlilo celou potřebnou plochu (například jídelní nebo pracovní stůl), ale přitom neoslňovalo ostatní uživatele místnosti.

Nejhospodárnější jsou přímá svítidla, která používáme pro intenzivní místní osvětlení a jejichž většina světelného toku je směrována na pracovní rovinu.

Pro celkové osvětlení a k vytvoření příjemné atmosféry pro odpočinek a uvolnění jsou vhodnější svítidla smíšená, s dobrým cloněním zdroje světla.

Nejméně hospodárné je nepřímé osvětlení, a proto jej používáme pouze výjimečně (například pro určitý estetický záměr).

Podmínky světelné pohody spoluvytvářejí všechny plochy místnosti (stěny, strop, podlaha, ale také nábytek a jeho doplňky) a proto volíme jejich barvy ve světelných tónech, které mají vyšší stupeň světelné odraznosti.


20.05.2013

zpět


Partneři: LEDeye LEDeye Energetický rádce
webdesign: Nextcom& edited by MTM-DEV.cz