Novinky

Dá se výrazněji ušetřit změnou dodavatele elektřiny?

 „Lidi jsou různý a různý koníčky maj…“, zpíval Michael Kocáb na albu Straka v hrsti. Podobná myšlenka mě napadala, když jsem sledoval, jak někteří lidé váží dlouhou cestu a čas (což jsou přece peníze) z jednoho konce města na druhý, aby koupili rohlíky, které byly jen o pár haléřů levnější než jinde…

A jak je to s dodavateli elektrické energie? Vyplatí se dát si práci a vyhledat toho „nejlevnějšího“?

Z čeho se skládá cena elektrické energie
Pro rok 2009 přišel Energetický regulační úřad (ERÚ) s průměrnou cenou elektřiny 4,65 Kč za 1 kWh. Cena elektrické energie se přitom skládá ze dvou základních složek, ty tvoří její distribuovaná (regulovaná) a dodávaná (neregulovaná) část. Do regulované složky patří především náklady na dopravu, skladování a distribuci. Tuto regulaci provádí ERÚ. Neregulovanou složku tvoří velkoobchodní cena elektřiny na trhu – tuto položku, která tvoří více než polovinu výsledné ceny za elektřinu, ERÚ bohužel ovlivňovat nemůže.

Regulovaná cena
Meziroční nárůst této složky je u jednotlivých sazeb určité distribuční společnosti (ČEZ, E.On, PRE) velmi podobný. Cena distribuce zahrnuje měsíční platbu za hlavní jistič, distribuci ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu. Ostatní regulované složky, jako jsou systémové služby, příspěvek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných a jiných alternativních zdrojů nebo cena za činnost operátora trhu s elektřinou, jsou pro všechny konečné zákazníky stejné. Regulovanou část ceny stanovuje ERÚ a pro všechny konečné zákazníky je víceméně stejná.

Neregulovaná cena
Tuto část ceny za elektrickou energii představuje tzv. elektřina silová (dodávaná). Volný trh s elektrickou energií je vyhrazen dodavatelům. Neregulovaná část se skládá z měsíční paušální platby za hlavní jistič a z ceny za spotřebované množství elektřiny. Platby za hlavní jistič bývají u jednotlivých dodavatelů téměř totožné, firmy se od sebe liší především cenami za 1 MWh spotřebované elektřiny (ona zmiňovaná silová elektřina).

Z výše uvedeného vyplývá, že při výpočtu zohledňujeme pouze údaje týkající se dodávky el. energie, ne údaje vztažené současně i k distribuci, která je regulovaná.

Dodavatel a distributor, jak změnit dodavatele
Předně je třeba uvést, že distributora elektrické energie v podstatě nezměníme, tím zůstane ČEZ, E.On nebo PRE – podle toho, ve které oblasti bydlíme a kde elektrickou energii odebíráme – distributoři mají totiž krajově rozdělená pole působnosti. Změnit můžeme pouze dodavatele.

Podle smlouvy se stávajícím dodavatelem elektrické energie musíme dodržet určitou výpovědní lhůtu. Od dosavadního dodavatele lze odejít i dříve, musíme ovšem počítat s určitým deaktivačním poplatkem, kterým si dodavatel vyrovnává ušlý zisk. Za uzavření nové smlouvy sice poplatek oficiálně neúčtuje, avšak ponecháme-li její uzavření na obchodním zástupci, může se nám stát, že se nám jeho odměna objeví jako aktivační poplatek – o všech poplatcích bychom se tedy dopředu měli dobře informovat, aby se pro nás nakonec uzavření nové smlouvy nestalo nevýhodné. Smlouvu je nutné uzavřít minimálně 17 pracovních dnů před plánovanou účinností změny.

Může být výhodné uzavřít s dodavatelem tzv. sdruženou smlouvu na dodávku elektřiny – firma v zastoupení zákazníka vyřizuje také všechny záležitosti ohledně distribuce – koncový zákazník pak dostává jen jednu fakturu za distribuci a silovou elektřinu dohromady.

ČEZ, PRE a E.On jsou zároveň distributoři i dodavatelé, ostatní firmy jsou pouze dodavatelé – seznam dodavatelských firem je přístupný na stránkách ERÚ - SEZNAM DRŽITELŮ PRO OBCHOD S ELEKTŘINOU. Seznam je bohužel dosti obsáhlý a ne zrovna přehledný. Kromě zmíněných společností ČEZ, PRE a E.On uveďme alespoň některé dodavatele, kteří působí celorepublikově a na svých stránkách jasně uvádějí, že dodávají elektřinu i domácnostem, jsou to BICORN, BohemiaEnergy, CENTROPOL, CZECH-KARBON či ENGAS.

V následující tabulce můžeme ceny těchto dodavatelů porovnat:
Porovnání cen (neregulovaná část) vybraných dodavatelů, srovnání platí pro typ jističe nad 3x 20 A do 3x 25 A, obvyklou spotřebu domácnosti 2 MWh / rok


Z uvedené tabulky je zřejmé, že pečlivější volbou dodavatele elektrické energie sice ušetříme, ale pouze v řádech stokorun za rok. Pro konkrétní výpočty lze využít kalkulátor ERÚ.

„Dejte si cenu na zámek“
Velké energetické společnosti jako ČEZ a PRE v poslední době nabízejí fixaci cen na dva roky. ČEZ dokonce pro tento účel zřídil speciální telefonickou linku, kde si můžeme smlouvu o odběru el. energie s fixovanou cenou do konce února 2009 objednat. U PRE je možno podobný produkt objednat přes webové stránky, k dispozici má být i varianta pro podnikatele – maloodběratele. Tento „nový“ projekt je určen domácnostem a malým firmám, velkým firmám je nabízen již delší dobu. Je to výhodné? V případě postupující inflace ano. Co když se ale ceny energie výrazně sníží? Čeho se vlastně ona zmiňovaná fixace týká?

Jak to bude s cenami za elektrickou energii v budoucích letech je tak trochu záhada, ke které se obtížně hledají jasná a logická vysvětlení. Když se v minulých letech zvyšovaly ceny paliv, bylo to důvodem ke zdražování elektřiny. Ceny paliv teď ve světě dlouhodobě klesají, ale elektřina se zdražuje stále. Zákon nabídky a poptávky říká, že klesá-li poptávka po komoditě na trhu, klesá též její cena. V souvislosti s finanční krizí údajně klesá poptávka po energiích, ale cena stoupá. Představitelé společnosti ČEZ tvrdí, že poptávka ve středoevropském prostoru neklesá, ale stoupá. Obyvatelé ČR považují ČEZ, E.On a PRE za téměř monopolní distributory, avšak mluvčí společnosti ČEZ tvrdí, že v rámci středoevropského trhu s elektřinou nemá ČEZ šanci ceny nijak zásadně ovlivnit. Společnost však nabízí možnost, aby si zákazník vybral ze tří možností tarifů, a tak se sám podílel na cenách, které nakonec bude mít. Ten, kdo věří, že ceny porostou, by si měl objednat službu FIX 2010 - garantovanou cenu na dva roky dopředu, ti, co věří, že ceny budou klesat, nechť si pořídí produkt Měsíc nebo Kvartál, který bude kopírovat aktuální ceny elektřiny a ti, kteří nechtějí volit ani první ani druhé, mohou zvolit klasický odběr elektřiny, který představuje například produkt Comfort. K oněm fixovaným cenám je však nutno zmínit, že fixovaná je pouze cena za silovou elektřinu, ne za distribuci a přenosy – to jsou položky regulované ERÚ, a je třeba je k ceně silové energie připočíst.

Důvody zdražování uváděné ERÚ

Růst cen el. energie na velkoobchodním trhu
Meziroční růst silové elektřiny od října 2007 do září 2008 se přiblížil hodnotě 18 % - dodavatelům je tedy podle ERÚ nutné kompenzovat ztráty, které vznikly zvýšením ceny komodity, kterou dodávají. Samotný ERÚ však tuto položku regulovat nemůže.

Jestliže je však ČEZ nejen distributorem, ale i producentem elektřiny, nemělo by ho zvyšování cen na burze trápit, ba právě naopak. Mluvčí ČEZu Eva Nováková však uvádí, že i ČEZ pro své zákazníky elektřinu nakupuje. Další zajímavostí je, že současná cena el. energie je na burze v průměru zhruba o 30 % nižší, než byla třeba v září roku 2008, a přesto došlo na rok 2009 ke zdražení. K podobným výtkám Eva Nováková uvádí, že na to, aby se ceny pro koncové zákazníky v roce 2009 snížily, by se cena musela dostat ještě níže, pod hranici 51 euro, za kterou se nakupovala elektřina na rok 2008.

Inflace, pokles spotřeby
Inflace budiž, běžná věc, zvyšují se náklady atp., nicméně prognózy OECD i ČNB hovoří v případě ČR o poklesu inflace. A pokles spotřeby, ten obvykle následuje spíše snížení cen, než jejich zvýšení.

Podpora obnovitelných zdrojů
Náklady na podporu výroby el. energie z obnovitelných zdrojů byly nad očekávání vysoké, a způsobily provozovatelům soustav velké ztráty (580 mil. Kč), tato ztráta se musí projevit v nových cenách.

Investice související s rozvojem rozvodné soustavy
Náklady na rozšíření a posílení rozvodné soustavy byly vysoké, otázka je, jestli se ceny zase sníží, až se náklady zaplatí.

Nižší výnosy z aukcí
Bude chybět značná částka (500 mil. Kč) z obchodování s přeshraničními kapacitami, která by cenu za dopravu elektřiny snižovala.

Závěrem
Co říci závěrem? Asi tolik, že spekulovat o možnostech výhodných tarifů či o změnách dodavatelů apod. se dá poměrně bohatě, nezdá se však, že by výsledky byly zvlášť markantní. Jak již bylo řečeno, v případě hledání výhodnějšího dodavatele se dostaneme k úsporám v řádech několika stokorun, pokud bychom odebírali elektřiny podstatně větší množství, než je u běžné domácnosti obvyklé, potom bychom se dostali k několika tisícům, ale to jsou spíše zvláštní případy.

V případě volby různých tarifů máme volbu ztíženou díky nejistým vyhlídkám do budoucnosti – budou se ceny za elektřinu zvyšovat, nebo budou klesat? Toť otázka. Nezbývá než popřát hodně štěstí a dobrý nos při volbě té správné možnosti, která se v budoucnosti zúročí.


12.01.2013

zpět


Partneři: LEDeye LEDeye Energetický rádce
webdesign: Nextcom& edited by MTM-DEV.cz